Seiteninhalt

Registrierung und finanzielle Unterstützung

Реєстрація та фінансова підтримка

Hier erklären wir alle Schritte, die nötig sind, um einen Aufenthaltstitel, eine Arbeitserlaubnis sowie finanzielle Leistungen, Krankenleistungen und Unterstützung für Miete und Nebenkosten zu erhalten.

WICHTIG! Bitte füllen Sie die Anträge NUR in lateinischer Schrift aus. Auch eine direkte Kommunikation z.B. per Email ist nur in englischer oder deutscher Sprache möglich.


Тут ми пояснюємо всі кроки, необхідні для отримання дозволу на проживання, дозволу на роботу та фінансових виплат, медичної допомоги та підтримки в оплаті оренди житла та додаткових витрат.

ВАЖЛИВО! Будь ласка, заповнюйте заяви ВИКЛЮЧНО латиницею. Пряме спілкування, наприклад, електронною поштою, також можливе лише англійською або німецькою мовами.

1. Registrierung über das Online-Formular „Selbstmeldung“ / Реєстрація через онлайн-форму самостійної реєстрації

Wichtig, weil: Zur möglichen Kontaktaufnahme für das Landratsamt – keine „Bescheinigung“ o.ä. /

Важливо, тому що: для можливого зв’язку з районним офісом – без «довідки» чи подібного.

2. Anmeldung von Haustieren über Online-Formular anmelden / Зареєструйте домашніх тварин за допомогою онлайн-форми

Wichtig, weil: Zur Kontaktaufnahme für das Landratsamt / Важливо, тому що: Звернутись до районного офісу


3. Antrag auf Aufenthaltserlaubnis / Заява про дозвіл на проживання

Wichtig, weil: Der Aufenthaltstitel gewährt ein befristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Zugleich hängen an diesem Aufenthaltstitel Arbeitserlaubnis, finanzielle Leistungen und Krankenleistungen. Der Aufenthaltstitel wird auf Grundlage von § 24 Aufenthaltsgesetz gewährt. Die Europäische Union hat die sog. „Massenzustromrichtlinie“ aktiviert, die sich – übersetzt in nationales Recht – in diesem Paragraphen niederschlägt. / Важливо, тому що: Посвідка на тимчасове проживання надає право на тимчасове проживання в Німеччині. Водночас дозвіл на роботу, фінансові виплати та медичне обслуговування пов'язані з цим правом на проживання. Посвідка на тимчасове проживання надається на підставі § 24 Закону про перебування. Європейський Союз активував так звану "директиву про масовий приплив мігрантів", яка - в перекладі на національне законодавство - відображена в цьому параграфі.


Was tun? / Що робити?

 • Antrag und Kontrollblatt ausdrucken, ausfüllen und zusammen mit Kopie des Nationalpasses per Post schicken oder in Landratsamt-Briefkasten werfen. Роздрукуйте заяву та контрольний лист, заповніть та відправте поштою разом із копією національного паспорта або покладіть у поштову скриньку районного відділення.
 • Bitte gut lesbar ausfüllen, sonst keine Bearbeitung möglich. / 
  Будь ласка, заповнюйте розбірливо, інакше обробка неможлива.
 • Nur vollständig ausgefüllte Anträge und Kontrollblätter können bearbeitet werden. / Можна обробляти лише повністю заповнені заявки та контрольні листи.
 • Für jede Person (auch Kinder) muss ein eigener Antrag gestellt werden / Для кожної особи (включаючи дітей) необхідно подати окрему заяву.
 • Es müssen biometrische Passbilder beigefügt werden / Обов’язково додаються фотографії біометричного паспорта
 • Das Kästchen bei „+ Ausweisersatz“ muss nur angekreuzt werden, sofern aktuell kein biometrischer Pass vorhanden ist. / Прапорець біля «+ заміна посвідчення особи» потрібно поставити, лише якщо біометричний паспорт наразі відсутній.
 • Die Unterschrift auf dem Beiblatt (neben dem biometrischen Foto) soll von Kindern ab 10 Jahren selbst vorgenommen werden. Für Kinder unter 10 ist keine Unterschrift erforderlich. / Підпис на додатковому аркуші (поруч із біометричною фотографією) повинні робити діти від 10 років самостійно. Для дітей до 10 років підпис не потрібен.
 • Hier geht es direkt zum Antrag. / Тут ви переходите безпосередньо до програми.

Wie geht es weiter? / Що далі?

 • Bitte Nachnamen an Briefkasten der Unterkunft, in der Antragsteller gerade wohnt, schreiben! / 
  Будь ласка, впишіть прізвища в поштову скриньку житла, де зараз проживає заявник!
 • Antragsteller erhält Mail, Anruf oder Brief mit einem Termin im Landratsamt. Dort werden ggf. die Fingerabdrücke genommen und eine sog. „Fiktionsbescheinigung“ erstellt. Das ist vergleichbar mit einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis. / Заявник отримує електронну пошту, телефонний дзвінок або лист із записом про зустріч у районному офісі. При необхідності там знімаються відбитки пальців і створюється так званий «вигаданий сертифікат». Це можна порівняти з тимчасовим дозволом на проживання.
 • Ab Erhalt der Fiktionsbescheinigung dürfen Geflüchtete einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachgehen. / Біженці можуть працювати в Німеччині після отримання вигаданого сертифіката.

4. Antrag für finanzielle Unterstützung / 
Заява про фінансову допомогу

Wichtig, weil: Viele Geflüchtete aus der Ukraine können ihren Lebensunterhalt derzeit nicht selbst bestreiten. Damit sie nicht dauerhaft auf ehrenamtliche Unterstützung und Sachspenden angewiesen sind, können sie finanzielle Leistungen, Krankenleistungen und Unterstützung für Miete/Nebenkosten erhalten. 

Важливо, тому що: багато біженців з України наразі не можуть самостійно заробляти на життя. Щоб вони не були постійно залежними від добровільної підтримки та пожертвувань у натуральній формі, вони могли отримувати фінансові виплати, медичні виплати та підтримку на оплату оренди/допоміжних витрат.

Ab sofort können Geflüchtete die bereits einen Aufenthaltstitel erhalten haben einen Antrag auf Sozialleistungen stellen. 

Відтепер біженці можуть заповнювати заяви на соціальні виплати. 

 • Geflüchtete aus der Ukraine, die erwerbsfähig sind, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II - Antrag hier).
 • Für Geflüchtete aus der Ukraine, die das deutsche Rentenalter erreicht haben, das heißt, die vor dem 1. Juli 1956 geboren wurden, besteht ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII(SGB XII - Antrag hier)
 • Біженці з України, які працездатні, мають право на основні пільги з безпеки для тих, хто шукає роботу відповідно до Кодексу соціального страхування II (SGB II - додаток тут).
 • Біженці з України, які досягли пенсійного віку Німеччини, тобто які народилися до 1 липня 1956 року, мають право на базову допомогу у старості та у разі зниження працездатності відповідно до Соціального кодексу XII (SGB XII - заявка тут )

Geflüchtete die noch nicht erkennungsdienstlich erfasst sind und somit keinen Aufenthaltstitel haben, aber finanzielle Unterstützung benötigen, können einen Antrag auf Leistung nach AsylbLGstellen. 

Біженці, які ще не зареєстровані і, отже, не мають посвідки на проживання, але потребують фінансової підтримки, можуть подати заявку на отримання допомоги за AsylbLG.

Was tun?/ Що робити?

 • Antrag ausdrucken, ausfüllen und zusammen mit den geforderten Nachweisen per Post schicken oder in den Landratsamt-Briefkasten werfen. / Роздрукуйте заяву, заповніть її та надішліть поштою разом із необхідними документами або покладіть у поштову скриньку районного відділення.
 • Bitte folgende Anlagen in Kopie zum Antrag einreichen: Pässe/Geburtsurkunden, Aufenthaltstitel, wenn vorhanden ein Mietvertrag und wenn Geflüchtete schon Arbeit aufgenommen haben sollten, dann ein Einkommensnachweis/Arbeitsvertrag o.ä. / Будь ласка, подайте до заяви копії наступних документів: паспорти/свідоцтва про народження, посвідки на проживання, якщо є договір оренди, а якщо біженці вже почали працювати, то підтвердження доходу/контракт з роботи або подібне.
 • Es ist wichtig, dass alle erwachsenen Geflüchteten auf dem Antrag unterschreiben, damit der Fachbereich Arbeit und Soziales die Anträge bei Bedarf – wenn es die deutsche Rechtslage fordert – einzeln bearbeiten kann, ohne, dass weitere Anträge nötig wären. / Дуже важливо, щоб усі повнолітні біженці підписали заяву, щоб Департамент праці та соціальних питань міг обробляти заяви індивідуально, якщо це необхідно – якщо цього вимагає німецьке законодавство – без необхідності подавати додаткові заяви.
 • Die Anträge können hier heruntergeladen werden oder ausgedruckt in den Rathäusern abgeholt werden. Auf welchem Weg das Formular ausgefüllt wird, spielt keine Rolle, Hauptsache, der Antrag wird so schnell wie möglich gestellt. / Заявки можна завантажити тут або роздрукувати та забрати в ратушах. Не важливо, як заповнюється форма, головне, щоб заявка була подана якомога швидше.
 • Schnelligkeit lohnt sich wie bei den ursprünglichen Anträgen aus Asylbewerberleistungen auch hier, denn die Anträge werden nach Antragseingang abgearbeitet. / Дуже важливо як можна скоріше заповнити форми , оскільки заявки обробляються тільки після їх отримання.
 • Der Antrag samt Anlagen muss leider auch gestellt werden, wenn bereits ein Antrag auf Asylbewerberleistungen gestellt wurde und Leistungen ausbezahlt werden. Die Asylbewerberleistungen werden im Mai noch wie bisher ausbezahlt, ab Juni sollen dann die Sozialleistungen ausbezahlt werden, daher ist eine möglichst schnelle Antragstellung sinnvoll, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. / На жаль, заяву та додатки також необхідно подати, якщо заява на отримання пільг шукачам притулку вже подана та виплачується. Допомоги шукачам притулку продовжуватимуть виплачуватись у травні, як і раніше, з червня почнуть виплачувати соціальні виплати, тому має сенс подавати заяву якомога швидше, щоб забезпечити плавний перехід.
 • Geflüchtete, die noch keinen Aufenthaltstitel beantragt haben, müssen dies unbedingt so schnell wie möglich nachholen, um Sozialleistungen zu erhalten (hier geht es zur Antragstellung).Біженці, які ще не подали заявку на отримання дозволу на проживання, повинні зробити це якомога швидше, щоб отримати соціальні виплати (натисніть тут, щоб подати заявку).
 • Bitte gut lesbar ausfüllen, sonst ist keine Bearbeitung möglich. / Будь ласка, заповнюйте розбірливо, інакше обробка неможлива.
 • Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden. / Можна обробляти лише повністю заповнені заявки.
 • Zur Beantragung der Leistungen sollte bereits ein Bankkonto eröffnet werden. Dafür reicht derzeit die Vorlage eines Ausweises. / 
  Для отримання пільг вже має бути відкритий банківський рахунок. Наразі для цього достатньо пред’явити посвідчення особи.

Wie geht es weiter? / Що далі?

 • Bitte Nachnamen an Briefkasten der Unterkunft, in der Antragsteller gerade wohnt, schreiben! / Будь ласка, впишіть прізвища в поштову скриньку житла, де зараз проживає заявник!
 • Bitte unbedingt ein Bankkonto eröffnen, damit die Leistungen überwiesen werden können. / Порада: відкрийте банківський рахунок, щоб можна було перерахувати переваги.


Die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende sind auf sechs Monate befristet. Es ist daher notwendig, mindestens vier Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes einen Folgeantrag zu stellen. Antragsformulare erhalten Sie beim Fachbereich Arbeit und Soziales (Internetseite) bzw. bei Ihrer örtlichen Kommune.
Пільги на базове забезпечення шукачів роботи обмежені шістьма місяцями. Тому необхідно подати наступну заяву принаймні за чотири тижні до закінчення періоду. Анкети можна отримати в Департаменті праці та соціальних справ (веб-сайт) або у вашому місцевому муніципалітеті.